H.H.第三世多杰羌佛 詩詞歌賦欣賞《雲團玉》

詩詞歌賦欣賞
《雲團玉》
作者:H.H.第三世多杰羌佛

青綠玉雲團,色道麗天然。
雅趣收不盡,筆弄來幾番。

《題鄭寧夫玉軒詩卷》
作者:宋代 戴復古
良玉假雕琢,好詩費吟喔。
詩句果如玉,沈謝不足多。
玉聲貴清越,玉色愛純粹。
作詩亦如之,要在工夫至。
辨玉先辨石,論詩先論格。
詩家體固多,文章有正脈。
細觀玉軒吟,一生良苦心。
雕琢復雕琢,片玉萬黃金。

發表迴響

Up ↑

%d 位部落客按了讚: